Acte necesare cadastru-intabulare

 

Actele necesare pentru cadastru si intabulare apartament

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare;
 2. Adresa de recenzie eliberatã de Primarie;
 3. Actele de proprietate ale imobilului - copii legalizate:
  • in cazul achizitionãrii de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de partaj voluntar, inclusiv actele invocate in acesta;
  • in cazul achizitionãrii prin institutiile Statului Roman (Sergos, Termloc, Locativa, etc): contract de vanzare-cumparare, proces verbal predare - primire apartament, dovada achitarii integrale a acestuia (unde este cazul).
  • in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile: copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
 4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
 5. Certificat de casatorie / deces - copii Xerox / legalizate (unde este cazul);
 6. Schita apartamentului (daca exista) - copie Xerox;
 7. Tabel nominal cu locatarii;
 8. Extras CF colectiva a blocului eliberat OCPI - 20 RON. (este cerut de inginer).

Actele necesare pentru cadastru si intabulare teren (fara constructie)

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare;
 2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de partaj voluntar, inclusiv actele invocate in acesta - copii legalizate;
 3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii Xerox;
 4. Certificat de casatorie / deces - copii Xerox / legalizate (unde este cazul);
 5. Adresa de recenzie eliberata de Primarie (unde este cazul).

Actele necesare pentru cadastru si intabulare teren (cu constructie)

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare;
 2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de partaj voluntar, inclusiv actele invocate in acesta - copii legalizate;
 3. Autorizatia de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, certificat de atestare a edificãrii extinderii constructiei, eliberat de Primaria localitatii unde este situat imobilul - copii legalizate;
 4. Autorizatia de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copie legalizata;
 5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii Xerox;
 6. Certificat de casatorie / deces - copii Xerox / legalizate (unde este cazul);
 7. Adresa de recenzie eliberata de Primarie (unde este cazul).

Actele necesare pentru inscriere constructie (intabulare constructie noua)

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in carese depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie;
 2. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
 3. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
 4. Autorizatia de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupã caz, autorizaþia de demolare / certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de Primaria localitatii unde este situat imobilul - copii legalizate;
 5. Releveele imobilului, intocmite de arhitect - copii xerox;
 6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului - copii legalizate;
 7. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii Xerox;
 8. Certificat de casatorie / deces - copii Xerox / legalizate (unde este cazul);
 9. Adresa de recenzie eliberata de Primarie (unde este cazul).

Actele necesare pentru dezmembrarea sau alipirea (comasarea) imobilelor

 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - în original;
 2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
 3. Actele de proprietate - copii xerox;
 4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
 5. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasãrilor) - indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) - copie Xerox.

Actele necesare pentru actualizare / rectificare cadastru, modificarea limitei de proprietate si / sau modificarea suprafetei terenului

 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - în original;
 2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
 3. Actele de proprietate - copii xerox;
 4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
 5. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului.

Actele necesare pentru ridicare topografica

 1. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
 2. Actele de proprietate - copii xerox;
 3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
 4. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
 5. Certificat de urbanism - copie Xerox.

* Nota: Pentru actele translative (certificate de mostenire, ordinul prefectului, sentinte civile, etc.) emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), se percepe de catre A.N.C.P.I. o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea declarata a imobilului in act dar nu mai putin de 60 RON.
* In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: certificatul de casatorie, certificatul de nastere sau Sentinta Civila de divort (la Judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta), sau adeverinta pentru nume eliberata de Primarie (neconcordanta intre numele înscris in TP si buletin).