Servicii oferite

Oferim clienţilor noştri urmãtoarele servicii:

 • Lucrãri de cadastru si intabulare pentru:
  • apartamente
  • terenuri cu sau fara case, vile,
  • complexuri rezidentiale,
  • terenuri extravilane;

 

 • Dezmembrari, parcelari, lotizari de terenuri intravilane si extravilane;

 

 • Alipiri, comasari de terenuri intravilane si extravilane;

 

 • Servicii de carte funciara (extrase de carte funciara pentru informare, radieri, intabulari) ;

 

 • Planuri topografice de situatie necesare pentru autorizarea executarii constructiilor;

 

 • Asistenta topografica de santier;

 

 • Consultanta tehnica de specialitate.